Vi placerades som 2:a med EXC i öppenkl och 3:a i Btkl. 6/7.12