Anita Järneström-Nilsen på utställning i Oslo 20/8-11